Sierpień 2014

Łożyska toczne - podział łożysk

Łożyska toczne, to łożyska, które posiadają ruchome elementy toczne pomiędzy dwoma pierścieniami, które obejmują zarówno jedną jak i drugą stronę łożyska. Łożyska te są najbardziej powszechnie stosowanymi łożyskami. Pierścień wewnętrzny […]

Łożyska mechaniczne – ślizgowe

Łożyska mechaniczne ślizgowe to łożyska, które w odróżnieniu od typowych łożysk nie posiadają żadnych ruchomych elementów mechanicznych. Osadzanie ich na wałach wykonuje się poprzez specjalnie czopy, które osadzone są na […]

Do czego wykorzystuje się łożyska i jak one są zbudowane Łożysko to część mechanizmu, którego celem jest podtrzymanie, czyli łożyskowanie innej części. Łożyskowanie wału w korpusie polega na osadzeniu wału […]